Chính sách vận chuyển và giao hàng

Chính sách vận chuyển và giao hàng Chính sách vận chuyển và giao hàng Thời gian gửi : 7/31/2014 8:53:15 AM Sản phẩm bồn nước Tân Á sẽ được áp dụng chính sách vận chuyển và giao hàng như sau : Chú ý chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng tại website Bonnuoctana.net