Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1180 Ngang

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1180 Ngang

Size (mm) : 1895 x 1450 x 1230 (D bồn x D chân x R chân)

6,250,000đ7,400,000đ

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1180 đứng

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1180 đứng

Size (mm) : 1945 x 1315 (CxR)

5,600,000đ7,200,000đ

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1360 đứng

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1360 đứng

Size (mm) : 1787 x 1480 (CxR)

5,900,000đ7,500,000đ

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1360 Ngang

Bồn nước Inox Tân Á 8 2000 lít F1360 Ngang

Size (mm) : 1595 x 1090 x 1430 (D bồn x D chân x R chân)

6,200,000đ7,700,000đ

Bồn nước Tân Á 2000 Lít Ngang F1180

Bồn nước Tân Á 2000 Lít Ngang F1180

Size (mm) : 1895 x 1450 x 1230 (D bồn x D chân x R chân)

5,500,000đ7,000,000đ

Bồn nước Tân Á 2000 lít ngang F1360

Bồn nước Tân Á 2000 lít ngang F1360

Size (mm) : 1595 x 1090 x 1430 (D bồn x D chân x R chân)

5,800,000đ7,300,000đ

Bồn nước Đại Thành 2000 lít