Bồn nhựa EX Tân Á 500 lít ngang

Bồn nhựa EX Tân Á 500 lít ngang

Size (mm) : 1145 x 860 x 800

1,450,000đ1,680,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 300 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 300 lít

Size (mm) : 700 x 640 x 1040

1,100,000đ1,230,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 400 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 400 lít

Size (mm) : 1090 x 800 x 740

1,280,000đ1,430,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 700 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 700 lít

Size (mm) : 1320 x 950 x 880

1,790,000đ2,080,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1000 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1000 lít

Size (mm) : 1455 x 1025 x 990

2,450,000đ2,680,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1500 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1500 lít

Size (mm) : 1665 x 1165 x 1130

3,860,000đ4,150,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 2000 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 2000 lít

Size (mm) : 1815 x 1290 x 1255

5,050,000đ5,350,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 500 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 500 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 860 x 800 x 1145

1,600,000đ2,050,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 1000 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 1000 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 1455 x 990 x 1025

3,250,000đ3,700,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 1500 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 1500 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 1165 x 1130 x 1665

4,650,000đ5,800,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 2000 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 2000 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 1290 x 1255 x 1815

5,780,000đ7,500,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 300 lít

Bồn nhựa EX Đứng 300 lít

Size (mm) : 730x 840

970,000đ1,040,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 400 lít

Bồn nhựa EX Đứng 400 lít

Size (mm) : 790 x 965

1,080,000đ1,250,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 500 lít

Bồn nhựa EX Đứng 500 lít

Size (mm) : 900 x 940

1,250,000đ1,420,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 1000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 1000 lít

Size (mm) : 1100 x 1230

1,860,000đ2,080,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 700 lít

Bồn nhựa EX Đứng 700 lít

Size (mm) : 975 x 1040

1,550,000đ1,730,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 1500 lít

Bồn nhựa EX Đứng 1500 lít

Size (mm) : 1245 x 1400

2,800,000đ3,100,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 2000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 2000 lít

Size (mm) : 1370 x 1550

3,500,000đ3,950,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 3000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 3000 lít

Size (mm) : 1560 x 1810

5,350,000đ5,890,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 4000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 4000 lít

Size (mm) : 1755 x 1920

6,800,000đ7,550,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 5000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 5000 lít

Size (mm) : 1875 x 2070

9,350,000đ10,400,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 10000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 10000 lít

Size (mm) : 2030 x 3330

17,800,000đ22,000,000đ

Bồn nhựa Tân Á 500 lít SAPHIR đứng

Bồn nhựa Tân Á 500 lít SAPHIR đứng

Size (mm) : 940 x 900

1,550,000đ1,850,000đ

Bồn Nhựa EX Tân Á