Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng F760

Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng F760

Size (mm) : 885 x 815 (CxR)

1,700,000đ1,860,000đ

Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng F760

Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng F760

Size (mm) : 1255 x 815 (CxR)

1,900,000đ2,150,000đ

Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng F760

Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng F760

Size (mm) : 1485 x 815 (CxR)

2,150,000đ2,550,000đ

Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940

Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940

Size (mm) : 1495 x 990 (CxR)

2,650,000đ3,350,000đ

Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980

Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980

Size (mm) : 1495 x 1020 (CxR)

2,950,000đ3,800,000đ

Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050

Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050

Size (mm) : 1625 x 1080 (CxR)

3,250,000đ4,200,000đ

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1180

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1180

Size (mm) : 1515 x 1130 (CxR)

4,150,000đ5,150,000đ

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980

Size (mm) : 2115 x 1300 (CxR)

4,200,000đ5,350,000đ

Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1180

Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1180

Size (mm) : 1945 x 1315 (CxR)

5,200,000đ6,800,000đ

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1360

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1360

Size (mm) : 1963 x 1480 (CxR)

6,750,000đ8,900,000đ

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1180

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1180

Size (mm) : 2495 x 1315 (CxR)

6,550,000đ8,500,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1360

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1360

Size (mm) : 2210 x 1480 (CxR)

7,780,000đ10,300,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1180

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1180

Size (mm) : 2980 x 1315 (CxR)

7,350,000đ9,900,000đ

Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1360

Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1360

Size (mm) : 2518 x 1480 (CxR)

8,570,000đ11,500,000đ

Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1360

Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1360

Size (mm) : 2795 x 1480 (CxR)

9,520,000đ13,000,000đ

Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420

Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420

Size (mm) : 3355 x 1520 (CxR)

12,100,000đ16,200,000đ

Bồn inox Tân Á đứng

Bồn inox Tân Á đứng được làm từ Inox SUS 304 an toàn để chứa nước sạch. Sản phẩm Bồn inox Tân Á đứng có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít. Bồn inox Tân Á đứng được sản xuất trên công nghệ hàn lăn tự động – công nghệ hiện đại nhất được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất bồn nước hiện nay tại Việt Nam. Sản phẩm Bồn Nước Inox Tân Á mang đến trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng.