Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng F760

Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng F760

Size (mm) : 885 x 815 (CxR)

1,617,000đ1,860,000đ

Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng F760

Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng F760

Size (mm) : 822 x 1525 (CxR)

2,150,000đ2,150,000đ

Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng F760

Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng F760

Size (mm) : 870 x 1755 (CxR)

2,350,000đ2,550,000đ

Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940

Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940

Size (mm) : 1090 x 1785 (CxR)

3,050,000đ3,350,000đ

Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980

Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980

Size (mm) : 1144 x 1760 (CxR)

3,410,000đ3,800,000đ

Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050

Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050

Size (mm) : 1625 x 1080 (CxR)

3,485,000đ4,200,000đ

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1140

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1140

Size (mm) : 1290 x 1815 (CxR)

4,720,000đ5,150,000đ

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980

Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980

Size (mm) : 2115 x 1300 (CxR)

4,850,000đ5,350,000đ

Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1140

Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1140

Size (mm) : 1290 x 2204 (CxR)

6,050,000đ6,800,000đ

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1340

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1340

Size (mm) : 1556 x 1850 (CxR)

7,350,000đ8,900,000đ

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1140

Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1140

Size (mm) : 1290 x 2785 (CxR)

7,250,000đ8,500,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1340

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1340

Size (mm) : 1454 x 2415 (CxR)

9,450,000đ10,300,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1140

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1140

Size (mm) : 1290 x 2995 (CxR)

8,865,000đ9,900,000đ

Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1340

Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1340

Size (mm) : 1454 x 2708 (CxR)

10,890,000đ11,500,000đ

Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1340

Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1340

Size (mm) : 1454 x 3100 (CxR)

11,650,000đ13,000,000đ

Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420

Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420

Size (mm) : 1556 x 3705 (CxR)

14,750,000đ16,200,000đ

Bồn inox Tân Á đứng

Bồn inox Tân Á đứng được làm từ Inox SUS 304 an toàn để chứa nước sạch. Sản phẩm Bồn inox Tân Á đứng có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít. Bồn inox Tân Á đứng được sản xuất trên công nghệ hàn lăn tự động – công nghệ hiện đại nhất được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất bồn nước hiện nay tại Việt Nam. Sản phẩm Bồn Nước Inox Tân Á mang đến trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng.