Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 140 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 140 lít

Size (mm) : 1900 x 1245 x 1185

5,100,000đ7,899,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 160 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 160 lít

Size (mm) : 1920 x 1245 x 1230

5,700,000đ8,649,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 180 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 180 lít

Size (mm) : 1900 x 1565 x 1185

5,900,000đ92,490,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 210 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 210 lít

Size (mm) : 1900 x 1805 x 1185

6,350,000đ10,849,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 240 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 240 lít

Size (mm) : 1900 x 2045 x 1185

7,050,000đ11,749,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 300 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 300 lít

Size (mm) : 1900 x 2525 x 1185

9,250,000đ13,799,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 160 Lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 160 Lít

Size (mm) : 1920 x 2045 x 1230

5,800,000đ8,649,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 180 Lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 180 Lít

Size (mm) : 1900 x 1565 x 1185

6,000,000đ8,999,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 200 Lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 200 Lít

Size (mm) : 435 x 350 x 950

6,350,000đ9,990,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 230 Lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 230 Lít

Size (mm) : 435 x 350 x 950

7,350,000đ11,599,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 260 Lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á 8 260 Lít

Size (mm) : 435 x 350 x 950

8,550,000đ12,499,000đ

Máy nước nóng NLMT Tân Á

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á là thương hiệu được ưa chuộng nhất Việt Nam hiện nay. Sản phẩm thích hợp với mọi loại nguồn nước, với khả năng làm nóng siêu nhanh nhanh, tiết kiệm, kinh tế là lựa chọn an toàn cho các hộ gia đình. Sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á không dùng điện mà sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời, an toàn với mọi gia đình