Bồn nhựa EX Tân Á 500 lít ngang

Bồn nhựa EX Tân Á 500 lít ngang

Size (mm) : 1145 x 860 x 800

1,450,000đ1,680,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 300 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 300 lít

Size (mm) : 700 x 640 x 1040

1,100,000đ1,230,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 400 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 400 lít

Size (mm) : 1090 x 800 x 740

1,280,000đ1,430,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 700 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 700 lít

Size (mm) : 1320 x 950 x 880

1,790,000đ2,080,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1000 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1000 lít

Size (mm) : 1455 x 1025 x 990

2,450,000đ2,680,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1500 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1500 lít

Size (mm) : 1665 x 1165 x 1130

3,860,000đ4,150,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 2000 lít

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 2000 lít

Size (mm) : 1815 x 1290 x 1255

5,050,000đ5,350,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 500 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 500 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 860 x 800 x 1145

1,600,000đ2,050,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 1000 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 1000 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 1455 x 990 x 1025

3,250,000đ3,700,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 1500 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 1500 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 1165 x 1130 x 1665

4,650,000đ5,800,000đ

Bồn Nhựa Tân Á 2000 lít SHAPIR Ngang

Bồn Nhựa Tân Á 2000 lít SHAPIR Ngang

Size (mm) : 1290 x 1255 x 1815

5,780,000đ7,500,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Ngang