Tập Đoàn Tân Á Đại Thành Địa chỉ: Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0243 998 1723 - Hotline : 0986 107 127 Email : Lienhe@bontana.vn - website: www.Bontana.vn

Bảng báo giá Bồn Inox Tân Á

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2024 Website www.Bontana.vn là website phân phối chính thức và duy nhất sản phẩm Bồn Inox Tân Á của Tập Đoàn Tân Á Đại Thành tại Việt Nam có trụ sở chính tại Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, ngoài ra chúng tôi còn có hàng trăm các cửa hàng đại lý tại 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Tập Đoàn Tân Á Đại Thành xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn Inox Tân Á cập nhật mới nhất tháng 7 năm 2024 như sau :
STT Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng F760 885 x 815 (CxR)1,617,000đ011,617,000đ Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng F760
2Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng F760 822 x 1525 (CxR)2,150,000đ012,150,000đ Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng F760
3Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng F760 870 x 1755 (CxR)2,350,000đ012,350,000đ Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng F760
4Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940 1090 x 1785 (CxR)3,050,000đ013,050,000đ Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940
5Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980 1144 x 1760 (CxR)3,410,000đ013,410,000đ Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980
6Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050 1625 x 1080 (CxR)3,485,000đ013,485,000đ Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050
7Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1140 1290 x 1815 (CxR)4,720,000đ014,720,000đ Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1140
8Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980 2115 x 1300 (CxR)4,850,000đ014,850,000đ Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980
9Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1140 1290 x 2204 (CxR)6,050,000đ016,050,000đ Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1140
10Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1340 1556 x 1850 (CxR)7,350,000đ017,350,000đ Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1340
11Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1140 1290 x 2785 (CxR)7,250,000đ017,250,000đ Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1140
12Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1340 1454 x 2415 (CxR)9,450,000đ019,450,000đ Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1340
13Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1140 1290 x 2995 (CxR)8,865,000đ018,865,000đ Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1140
14Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1340 1454 x 2708 (CxR)10,890,000đ0110,890,000đ Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1340
15Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1340 1454 x 3100 (CxR)11,650,000đ0111,650,000đ Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1340
16Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420 1556 x 3705 (CxR)14,750,000đ0114,750,000đ Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420
17Bồn nước Tân Á 6000 lít đứng F1420 1556 x 4260 (CxR)17,650,000đ0117,650,000đ Bồn nước Tân Á 6000 lít đứng F1420
18Bồn nước Tân Á 4500 lít đứng F1340 3133 x 1480 (CxR)11,900,000đ0111,900,000đ Bồn nước Tân Á 4500 lít đứng F1340
19Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1340 1454 x 1830 (CxR)6,550,000đ016,550,000đ Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1340
20Bồn nước Tân Á 1300 lít ngang F1030 1575 x 1090 x 1090 (D bồn x D chân x R chân)3,745,000đ013,745,000đ Bồn nước Tân Á 1300 lít ngang F1030
21Bồn nước Tân Á 2000 lít ngang F1340 1600 x 1390 x 1555 (D bồn x D chân x R chân)6,950,000đ016,950,000đ Bồn nước Tân Á 2000 lít ngang F1340
22Bồn nước Tân Á 500 Lít Ngang F760 1190 x 760 x 890 (D bồn x D chân x R chân)2,250,000đ012,250,000đ Bồn nước Tân Á 500 Lít Ngang F760
23Bồn nước Tân Á 700 Lít Ngang F760 1440 x 790 x 930 (D bồn x D chân x R chân)2,550,000đ012,550,000đ Bồn nước Tân Á 700 Lít Ngang F760
24Bồn nước Tân Á 1000 Lít Ngang 1500 x 970 x 1110 (D bồn x D chân x R chân)3,250,000đ013,250,000đ Bồn nước Tân Á 1000 Lít Ngang
25Bồn nước Tân Á 1200 Lít Ngang F980 1445 x 1020 x 1195 (D bồn x D chân x R chân)3,650,000đ013,650,000đ Bồn nước Tân Á 1200 Lít Ngang F980
26Bồn nước Tân Á 1500 lít ngang F1140 1560 x 1200 x 1380 (D bồn x D chân x R chân)5,050,000đ015,050,000đ Bồn nước Tân Á 1500 lít ngang F1140
27Bồn nước Tân Á 1500 Lít Ngang F980 2065 x 1660 x 1020 (D bồn x D chân x R chân)5,150,000đ015,150,000đ Bồn nước Tân Á 1500 Lít Ngang F980
28Bồn nước Tân Á 2000 Lít Ngang F1140 1949 x 1210 x 1380 (D bồn x D chân x R chân)6,450,000đ016,450,000đ Bồn nước Tân Á 2000 Lít Ngang F1140
29Bồn nước Tân Á 2500 Lít Ngang F1340 1640 x 1480 x 1615 (D bồn x D chân x R chân)8,300,000đ018,300,000đ Bồn nước Tân Á 2500 Lít Ngang F1340
30Bồn nước Tân Á 2500 Lít Ngang F1140 2530 x 1210 x 1380 (D bồn x D chân x R chân)7,950,000đ017,950,000đ Bồn nước Tân Á 2500 Lít Ngang F1140
31Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1340 2185 x 1410 x 1555 (D bồn x D chân x R chân)10,200,000đ0110,200,000đ Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1340
32Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1180 2740 x 1210 x 1380 (D bồn x D chân x R chân)9,500,000đ019,500,000đ Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1180
33Bồn nước Tân Á 3500 Lít Ngang F1340 2478 x 1410 x 1555 (D bồn x D chân x R chân)12,000,000đ0112,000,000đ Bồn nước Tân Á 3500 Lít Ngang F1340
34Bồn nước Tân Á 4000 Lít Ngang F1340 2770 x 1410 x 1555 (D bồn x D chân x R chân)12,300,000đ0112,300,000đ Bồn nước Tân Á 4000 Lít Ngang F1340
35Bồn nước Tân Á 4500 Lít Ngang F1340 3048 x 1410 x 1555 (D bồn x D chân x R chân)12,700,000đ0112,700,000đ Bồn nước Tân Á 4500 Lít Ngang F1340
36Bồn nước Tân Á 5000 Lít Ngang F1420 3395 x 1500 x 1615 (D bồn x D chân x R chân)15,800,000đ0115,800,000đ Bồn nước Tân Á 5000 Lít Ngang F1420
37Bồn nước Tân Á 6000 Lít Ngang F1420 3950 x 1500 x 1615 (D bồn x D chân x R chân)18,650,000đ0118,650,000đ Bồn nước Tân Á 6000 Lít Ngang F1420
38Bồn nước Tân Á 10 000l Đặt theo yêu cầu35,000,000đ0135,000,000đ Bồn nước Tân Á 10 000l
39Bồn nước Tân Á 15 000l Đặt theo yêu cầu45,000,000đ0145,000,000đ Bồn nước Tân Á 15 000l
40Bồn nước Tân Á 20 000l Đặt theo yêu cầu70,000,000đ0170,000,000đ Bồn nước Tân Á 20 000l
41Bồn nước Tân Á 30 000l Đặt theo yêu cầu99,000,000đ0199,000,000đ Bồn nước Tân Á 30 000l
* Ghi chú - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn Inox Tân Á chính hãng 100% của Tập Đoàn Tân Á Đại Thành. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 10.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 7 năm 2024. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ 0986 107 127 để nhận báo giá tốt hơn !
In báo giá