Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 140 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 140 lít

Size (mm) : 1900 x 1245 x 1185

5,100,000đ7,899,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 160 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 160 lít

Size (mm) : 1920 x 1245 x 1230

5,700,000đ8,649,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 180 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 180 lít

Size (mm) : 1900 x 1565 x 1185

5,900,000đ92,490,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 210 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 210 lít

Size (mm) : 1900 x 1805 x 1185

6,350,000đ10,849,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 240 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 240 lít

Size (mm) : 1900 x 2045 x 1185

7,050,000đ11,749,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 300 lít

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Gold 300 lít

Size (mm) : 1900 x 2525 x 1185

9,250,000đ13,799,000đ

Máy nước nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á GOLD