Bồn nước Inox Tân Á 8 3000 lít F1180 Ngang

Bồn nước Inox Tân Á 8 3000 lít F1180 Ngang

Size (mm) : 2930 x 2460 x 1230 (D bồn x D chân x R chân)

8,600,000đ10,900,000đ

Bồn nước Inox Tân Á 8 3000 lít F1180 đứng

Bồn nước Inox Tân Á 8 3000 lít F1180 đứng

Size (mm) : 2980 x 1315 (CxR)

8,700,000đ10,500,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1180

Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1180

Size (mm) : 2930 x 2460 x 1230 (D bồn x D chân x R chân)

7,900,000đ10,300,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1360

Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1360

Size (mm) : 2160 x 1640 x 1430 (D bồn x D chân x R chân)

8,300,000đ10,700,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1180

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1180

Size (mm) : 2980 x 1315 (CxR)

7,350,000đ9,900,000đ

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1360

Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1360

Size (mm) : 2210 x 1480 (CxR)

7,780,000đ10,300,000đ

Téc nước Tân Á 3000 lít